Programi

PERIUDHA

TEMA/EVENTI

Shkurt 2021

Hyrje në vullnetarizëm/Hyrja në lidership

Mars 2021

Operacionalizimi i lidershipit dhe vullnetarizmit

Prill 2021

Aktivitete të mëdha sportive

Maj 2021

Menaxhimi i resurseve humane në sport

Qershor 2021

Menaxhimi i sportit universitar

Korrik 2021

Sesione për krijim të ekipeve

Gusht 2021

Trajnim specifik: Vullnetarët sportiv

Shtator 2021

Trajnim specifik: Vullnetarët në ICT / Vullnetarët në transport

Tetor 2021

Trajnimi Specifik: Vullnetarët në marketing / Vullnetarët në media dhe PR

Nentor 2021

Trajnim specifik: Koordinimi i përgjithshëm i vullnetarëve

Dhjetor 2021

Trajnim specifik: Vullnetarët në akomodim,mikpritje dhe katering

Janar 2022

Shpërndarja e certifikatave dhe ceremonia përmbyllëse

Log in