Kontakti

Akademia për lidership dhe vullnetarizëm e Kosovës
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
Universiteti i Prishtinës
E Hënë – E premte: 9:00 – 16:00
alv-ks@uni-pr.edu

    Log in